33.gif影響抗凝血劑的食物201010171.gif                                              
  201406294.gif誤食過量會誘發出名婦人因心律不整而服用抗凝血劑來預防中風,在吃完多顆芒果後竟胃出血。原因可能為芒果其中成份會延長肝臟代謝該藥時間,進而增加出血危險性。

龔晉賢內科診所 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()